Rich Man Tool 2015 Stand Alone

       เราได้พัฒนา RichManTool 2015 Stand Alone ขึ้นมาเพื่อใช้งานโดยเอาปัญหาและข้อจำกัด ของ Rich Man Tool เดิมมาปรับปรุงแก้ไข ให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น โดยนำเอา ฐานข้อมูล SQL มาใช้แทน Access


คุณสมบัติของ Stand Alone Version 2015.1.14 (Update 13/03/58) :

•   สำหรับใช้คีย์ข้อมูลเครื่องเดียว(ไม่มีระบบ LAN)
•   วิเคราะห์กำไร - ขาดทุน ให้เห็น ก่อนตั้งอั้น เพื่อให้มีกำไรมากขึ้น
•   สั่งประมวลผลตัดส่งเจ้า รวดเร็วขึ้น ทำให้ส่งยอดได้ไว
•   คีย์เลขชุด 24,60,120,210 ประตูได้ (4,5,6,7 ตัว)
•   มีเวลากำกับข้อมูลที่คีย์เข้าทุกบรรทัด
•   สามารถเรียกข้อมูลมาแก้ไข ได้อย่างง่ายดาย
•   ดูยอดขายแบบเบ็ดเสร็จในหน้าเดียว (หน้าเดียวดูได้ทุกอย่าง)
•   ลากลบข้อมูลได้ทีละหลายๆบรรทัด
•   กำหนดยอดอั้นจากยอดขาย (ตั้งรับ ตั้งสู้ได้)
•   แบ่งตัดส่งเจ้าได้หลายคน (แบ่งส่งเป็นเปอร์เซนต์)
•   พิมพ์สรุปใบปะหน้า และสรุปยอดเก็บเงิน
•   มีกราฟแสดงผลยอดขาย
•   โอนข้อมูลที่คีย์แล้วไป Richmantool 2015 Online ได้ เหมือนเครื่อง Client
•   สามารถตัดส่งเป็นไฟล์ เข้ารหัสไฟล์ (เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล)
•   และ คุณสมบัติในเวอร์ชั่นเดิม ยังอยู่ครบ