Bing Maps แผนที่จาก Microsoft เพิ่มความแม่นยำการคำนวณระยะเวลา ด้วยเทคโนโลยี Clearflow PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ใหม่   
วันเสาร์ที่ 29 พฤษจิกายน 2014 เวลา 04:39

Bing Maps แผนที่จาก Microsoft เพิ่มความแม่นยำการคำนวณระยะเวลา ด้วยเทคโนโลยี Clearflow

Bing Maps บริการแผนที่จาก Microsoft เพิ่มความแม่นยำการคำนวณระยะเวลาในการเดินทาง ด้วยการใช้เทคโนโลยี Clearflow ในการคำนวณสภาพการจราจรของตัวเองในทุกประเทศแล้ว หลังทดลองใช้ในสหรัฐอเมริกา

ClearFl_2
ClearFl_1

Microsoft ได้กล่าวว่า Bing Maps ตอนนี้มีข้อมูลสภาพการจราจรของทั่วโลก รวมไปถึงยังมีเทคโนโลยี Clearflow ที่ใช้ทำนายสภาวะการจราจรในถนนรองที่ไม่มีข้อมูลการจราจรได้ ซึ่งทดลองใช้ แล้วทำงานได้ดีในสหรัฐอเมริกา และตอนนี้จะนำมาใช้กับทุกประเทศที่มีข้อมูลการจราจรใน Bing Maps

โดยเมื่อเลือกเส้นทางการเดินทางแล้ว จะมีการคำนวณระยะทางและเวลามาให้ และนอกจากนี้ ยังสามารถกดให้แสดงเส้นทางที่ดีกว่า เร็วกว่า โดยดูจากสภาพจราจรในตอนนั้นได้อีกด้วย ซึ่งจะอาศัยข้อมูลสภาวะการจราจรแบบสดๆ และ การคาดคะเนข้อมูลการจราจรบนถนนอื่นๆ

Bing Maps ของ Microsoft ใช้แผนที่จาก Nokia และค่อยๆเพิ่มฟังก์ชันต่างๆ เพื่อสู้กับคู่แข่งเบอร์ใหญ่เช่น Google ที่ผู้ใช้นิยมมากกว่า โดยเทคโนโลยีใหม่ที่ Microsoft นำมาใช้จะดีกว่าหรือไม่ ต้องพิสูจน์ด้วยผู้ใช้ต่อไป

ที่มา Bing