Share

Google+ ปรับอีกครั้ง เน้นความง่ายทั้งการโพสต์ ค้นหา และเชื่อมโยงกับคอนเทนต์ที่ดีที่สุด

 

Google ปรับโฉม Google+ อีกครั้ง เน้นการออกแบบใหม่ที่ให้ความสำคัญกับ Communities และ Collections เสมือนเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงและใช้งาน

1

การพัฒนาดีไซน์ของ Google+ หนล่าสุดนี้ เป็นการสนับสนุนให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับ Communities หรือชุมชนที่ตนเองให้ความสนใจได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวยังสามารถสร้าง Collections ในเรื่องที่

ตนเองสนใจ พร้อมติดตาม Collections เด่นๆ ของบุคคลอื่นๆ ได้สะดวกมากขึ้น พร้อมกับมีการแบ่งแยกสีหมวดหมู่ของ Communities และ Collections ไว้ชัดเจน

โดย Luke Wroblewski หนึ่งในผู้ออกแบบ Google+ ให้ความเห็นต่อการปรับโฉมในครั้งนี้ว่า ต้องการให้ Google+ เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเรื่องราวที่ตรงกับความสนใจ

ของตนเอง หรือมีความชอบที่คล้ายๆ กัน นอกจากการพัฒนา Communities และ Collections ยังเน้นไปที่ความง่ายของการโพสต์ การค้นหา และการเชื่อมโยงกับคอนเทนต์ที่ดีที่สุด หรือคอน

เทนต์ที่กำลังเป็นกระแสในขณะนั้นด้วย

อ้างอิงจาก Google+

 

ที่มา arip

 

โปรแหรมหวย