Share

ญี่ปุ่นเตรียมทดลองวิ่งรถอัตโนมัติสำหรับโอลิมปิก ปี 2020

 

ญี่ปุ่นเตรียมทดลองวิ่งรถอัตโนมัติสำหรับโอลิมปิก ปี 2020

ญี่ปุ่นเตรียมทดลองวิ่งรถอัตโนมัติสำหรับโอลิมปิก ปี 2020

ประเทศญี่ปุ่นจะเริ่มการทดลองวิ่งรถอัตโนมัติเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ปี 2020 รถอัตโนมัติได้รับอนุญาตให้ทดสอบการวิ่งบนถนนสาธารณะได้ตั้งแต่ปี  2017 และ มีเป้าหมายในการเตรียมสภาพแวดล้อมเพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถใช้งานรถ อัตโนมัติได้ภายในปี 2020 โดยจะมีการทบทวนกฎการเดินรถรวมถึงกฎจราจรต่างๆ เพื่อให้สามารถนำรถอัตโนมัติมาใช้เป็นรถบัสหรือรถแท็กซี่ในการรับส่งภายใน หมู่บ้านนักกีฬาหรือบริเวณสนามกีฬาได้อย่างปลอดภัยและป้องกันการจราจรติดขัด
 
ญี่ปุ่นเตรียมทดลองวิ่งรถอัตโนมัติสำหรับโอลิมปิก ปี 2020

สำหรับ เครื่อง โดรน (DRONE) หรืออากาศยานไร้คน ใช้ในการขนส่ง บริเวณโรงงาน หากสามารถใช้โดรนที่มีกล้องหรือสมาร์ทโฟนติดอยู่ก็จะสามารถส่งภาพถ่ายทาง อากาศจากสถานที่จริงเพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวบริเวณหน้างานได้ ในการใช้งานเครื่องโดรน จะต้องมีการจัดประชุม และกำหนดนโยบายการใช้งานพร้อมกับกฎหมายด้านสัญญาณให้สมบูรณ์ประมาณฤดูร้อนปี 2016

รัฐบาล ญี่ปุ่นคาดว่า การผ่อนปรนกฎระเบียบสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2020 จะเชื่อมโยงสู่การลงทุน พัฒนาเทคโนโลยี ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันระดับนานาชาติ หากรถอัตโนมัติสามารถทดลองวิ่งแล้ว คาดว่าจะทำให้เกิดการพัฒนารถอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูงได้มากขึ้น ยิ่งถ้าสามารถคิดค้นพัฒนาระบบของรถอัตโนมัติที่สามารถรองรับการวิ่งในถนน แคบๆหรือถนนที่เป็นภูเขาเช่นประเทศญี่ปุ่นแล้ว ไม่เพียงแต่การเดินรถอัตโนมัติภายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ญี่ปุ่นอาจจะสามารถผลิตรถอัตโนมัติเพื่อส่งออกไปขายยังประเทศต่างๆได้อีกด้วย

 

ที่มา: http://anngle.org/th/j-entertainment/j-e-sports/olympictestdrive.html 
ที่มา: Reuters, GIZMODO
 
โปรแกรมหวย