PRIEST นักบุญ ปีศาจ          

 
NEW UPDATE :

DATE       : 22/01/2018

VERSION  : 2015.2.16×
×

กราบเรียนผู้สนใจ ผลงานของเรา ทุกท่าน

ทางเรา ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความสนใจ ของเราและ


(สำคัญมาก) รบกวนท่านอ่านรายละเอียดนี้ให้จบ เพื่อทำความเข้าใจก่อนดาวน์โหลด Software

 

ข้อตกลง ก่อนดาวน์โหลดโปรแกรมไปใช้

•   ผลงานของเรา พัฒนาขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อให้มีแรงจูงใจในการพัฒนาโปรแกรมที่ดีและมีคุณภาพต่อไปในอนาคต ซึ่งอาจมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดูคล้ายการพนัน แต่โดยมิได้เพื่อการส่งเสริมให้มีการนำไปใช้ในการเล่นการพนันแต่อย่างใด ซึ่งท่านทราบดีแล้วว่าทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับท่านในทุกกรณีรวมไปถึงการกระทำผิดทางกฎหมายทางด้านต่างๆ ซึ่งท่านเป็นผู้กระทำ

•   Software ตัวอย่างนี้ เป็น Shareware หรือโปรแกรมตัวอย่างเพื่อทดลองใช้ดูการทำงานของโปรแกรม สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานรูปแบบอื่น หรือโปรแกรมงานทางด้านอื่นๆ สามารถติดต่อเราเพื่อจ้างออกแบบพัฒนา โดยต้องมีการตกลงว่าจ้าง เป็นลายลักษณ์อักษร (ไม่ทำ ฟรี) ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักพัฒนาโปรแกรม ซึ่งในประเทศไทยมีน้อยลงเรื่อยๆ เนื่องจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ จากผู้ว่าจ้าง

•   เพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกค้า ในการรับข้อมูลข่าวสารจากทางเรา (ควรจำเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกับเราไว้ครั้งแรก เนื่องจากบางท่านมีหลายเบอร์ หรือใช้เบอร์คนอื่นติดต่อ แล้วจำไม่ได้) หรือมีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ต้องรีบแจ้งเราทันที เพื่อแก้ไขข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง กรณีมีข้อสงสัยอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ให้สอบถาม เราก่อนทุกครั้ง

•   ทางเรา ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าทาง website หรือช่องทางอื่น ตามที่ท่านได้แจ้งไว้

•   ทางเรา ตั้งใจให้บริการ ท่านอย่างเต็มที่ แต่ทั้งนี้ ก็มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมากมาย ค่าบริการที่ท่านสนับสนุนเรามาก็คือค่าใช้จ่ายเหล่านั้น หากเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากท่าน ในอนาคตอันใกล้เราคงจะหยุดพัฒนาและหยุดให้บริการ

•   เหตุที่เรายังอยู่ ก็เพราะ พันธะสัญญาที่เรามีต่อกันตั้งแต่ Richmantool เริ่มกำเนิดขึ้นมา และ มีคนที่ยังต้องการเรา" เรามีพันธะสัญญา จะพัฒนาโปรแกรมให้ตรงตามความต้องการและจะอยู่เคียงข้างสมาชิกต่อไป หากสมาชิกยังต้องการเราอยู่ "


  ติดต่อเรา
           LINE ID : RICHMANTOOL_PRIEST
           E-Mail : richmantool@gmail.com


ลิขสิทธิ์ (Copyright)
เวปไซด์ Richmantool จัดทำขึ้นมาเพื่อให้บริการเฉพาะลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์,สินค้า หรือว่าจ้างเราเท่านั้น ซึ่งเวปไซด์ของเราเป็นระบบปิด ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลไม่บริการแก่บุคคลทั่วไป และทางเราขอแจ้งว่าจะไม่ขอรับผิดชอบข้อมูลข่าวสารในเวปไซด์อื่นที่นอกเหนือจากเวปไซด์ของRichmantool ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เนื้อหาที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ของเราได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของRichmantool แต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้ผู้ใดลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือคัดลอกเนื้อหาและส่วนประกอบต่างๆ เพื่อนำไปเผยแพร่ไม่ว่าในรูปแบบใดหรือวิธีอื่นใดหรือกรณีใดๆทั้งสิ้น ทางRichmantool จะดำเนินการตามกฏหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเด็ดขาด  
×
×
×