RICHMANTOOL TRIPS

การนำไฟล์สำรองข้อมูลกลับมาดู-ของโปรแกรมหวย-RICHMANTOOL

      โปรแกรมหวย RICHMANTOOL สามารถนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ RICHMANTOOL ที่มีเวอร์ชั่นต่ำกว่าหรือเวอร์ชั่นเดียวกัน แต่ไม่สามารถนำเข้าข้อมูลที่เวอร์ชั่นสูงกว่านำเข้าได้
การนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ที่สำรองหรือ Backup ไว้ในฐานข้อมูล สามารถกลับมาดูยอดย้อนหลังได้ ซึ่งเพิ่มความสะดวก ทำให้ไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลใหม่อีกครั้ง วิธีการนำไฟล์เข้า มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
1. เข้าที่โปรแกรมหวย RICHMANTOOL ไปที่เมนู ฐานข้อมูล
2. เลือกนำเข้าข้อมูล
3. เลือกไฟล์ฐานข้อมูลที่ต้องการนำเข้า
4. กดนำเข้าไฟล์แล้วเลือกทับข้อมูลเดิม ใส่รหัสยืนยัน
5. กลับไปที่เมนูเปิด SERVER อีกครั้งเพื่อดูข้อมูลที่นำเข้า


คุณสามารถดูข้อมูลในเรื่องนี้ได้จากVDOข้างล่างนี้


กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่