โปรแกรมหวย RICHMANTOOL (CL ST SM MB MP) ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องแม่ได้ (หรือไม่สามารถติดต่อ SEVER) เกิดจากโปรแกรมสแกนไวรัส NOD32 เปิดการทำงานอยู่ ดังนั้นเราควรปิดการทำงานของ โปรแกรมสแกนไวรัส NOD32 ก่อนเข้าใช้งานโปรแกรมทุกครั้ง ดังนี้.-
1. ปิดการทำงานของโปรแกรมสแกนไวรัส NOD32 ของเครื่องแม่ (SERVER)
2. ปิดการทำงานของโปรแกรมสแกนไวรัส NOD32 ของเครื่องลูก (Client)LINE : @689dmjkd

  • 089-844-7118
  • 089-894-7118