RICHMANTOOL TRIPS

โปรแกรมหวย-Richmantool-กับการ-ส่งแฟกซ์

      โปรแกรมหวย RICHMANTOOL สามารถ รับ-ส่งแฟกซ์ผ่านคอมพิวเตอร์ ด้วย High-performance V.92 modem เพียงต่อเข้ากับสายโทรศัพท์และต่อเข้ากับ NoteBook หรือ คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ Window7 ก็สามารถรับ-ส่งแฟกซ์ผ่านคอมพิวเตอร์ได้ง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องแฟกซ์ ข้อดีทำให้ประหยัดกระดาษ ประหยัดหมึก เอกสารคมชัดไม่บิดเบี้ยว


คุณสามารถดูข้อมูลในเรื่องนี้ได้จากVDOข้างล่างนี้


กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่