RICHMANTOOL TRIPS

โปรแกรมหวย-Richmantool-การคัดลอกข้อมูล-จากMybiz-เข้าโปรแกรมหลัก

       โปรแกรมหวย RICHMANTOOL การคัดลอกข้อมูลจากโปรแกรม Mybiz เข้าโปรแกรม RICHMANTOO SE/SP ดังนี้.-
1. เมนู Database
2. เลือกคัดลอกข้อมูล
3. เลือกคัดลอกข้อมูลจากภายนอกเข้าสู่ระบบ
4. กดคัดลอกข้อมูล โปรแกรมจะทำการคัดลอกข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่โปรแกรมหลัก
*สามารถทำได้ 2 วิธี คือ คัดลอกข้อมูลด้วยมือ และให้โปรแกรมคัดลอกข้อมูลอัตโนมัติ


คุณสามารถดูข้อมูลในเรื่องนี้ได้จากVDOข้างล่างนี้


กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่