RICHMANTOOL TRIPS

โปรแกรมเจ้ามือหวย-RICHMANTOOL-การเชื่อมต่อเครื่องลูกกับเครื่องแม่

      โปรแกรมเจ้ามือหวย RICHMANTOOL เป็นโปรแกรมที่มีทั้งเครื่องแม่ SE/SP และโปรแกรมเครื่องลูก CL ที่ใช้งานร่วมกันในวง LAN เดียวกันหรือ WIFI ที่เดียวกัน ที่ช่วยในการคีย์ข้อมูลได้เร็วขึ้น โดยมีเครื่องลูกในการช่วยคีย์ข้อมูล ยอดทั้งหมดจะรวมที่เครื่องแม่
โปรแกรมเครื่องแม่ RICHMANTOOL SE/SP สามรถเชื่อมต่อกับ โปแกรมเครื่องลูก RICHMANTOOL CL โดยมีวิธีการเชื่อมต่อ ดังนี้
1. ไปที่เครื่องแม่ เมนูเปิด SERVER สังเกตุ ​LAN IP ว่าเป็นเลขอะไร เช่น [192.168.1.xxx]
2. ​เมนูตั้งค่าเครื่องแม่ > คนคีย์ข้อมูล​> เพิ่มรหัสผู้ใช้​ และ​รหัสผ่าน​ เองได้เลย
3. เอา​ LAN IP เครื่องแม่มาใส่เครื่องลูกช่อง​ IP/Domain
4. รหัสผู้ใช้​ /รหัสผ่าน ​ใส่ตามที่ตั้งไว้> กดเข้าใช้งาน


คุณสามารถดูข้อมูลในเรื่องนี้ได้จากVDOข้างล่างนี้


กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่