จอง BANNER แล้ว

เปิดจองพื้นที่โฆษณาผ่าน เวป www.richmantool.com และโปรแกรม RMT 
เงื่อนไข ค่าบริการโฆษณา Banner บนเวป www.Richmantool.com
1. แสดงผลบนหน้าเวป www.Richmantool.com
2. แสดงผลตอนสมาชิกเข้ากดเข้าใช้งานโปรแกรม 
3. ค่าบริการ เดือนละ 1,500/เดือน ขั้นต่ำ 3 เดือน
4. สามารถ Copy Link โพสโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ RMT CLUB ในกลุ่มได้
5. กรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างสมาชิกกับเจ้าของ Banner หรือกระทำผิดกฏของกลุ่ม ทางเราจะทำการปิดหน้าแสดงผลชั่วคราว หรือยกเลิกการบริการทันที โดยไม่คืนค่าบริการโฆษณา
รับจำนวนจำกัด ขอบคุณครับ

Copyright ©2008- richmantool.com All rights reserved