Web Site ที่เกียวข้อง : http://www.pakkredbabies.com/web/index.php/home

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2506ให้การอุปการะเด็กทั้งหญิงและชาย อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 7 ปี จากสาเหตุการถูกทอดทิ้ง หลังคลอด ทิ้งตามที่สาธารณะ ทิ้งกับผู้รับจ้างเลี้ยง บิดามารดาต้องโทษ หรือมีอาการเจ็บป่วยทางจิต เด็กที่กำพร้าบิดาหรือมารดา ครอบครัวอยู่ในภาวะยากลำบาก บุตรของผู้รับการสงเคราะห์ รวมทั้งเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม

กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่

LINE : @689dmjkd

  • 089-844-7118
  • 089-894-7118