Richmantool Charity

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 บริจาคเงินให้กับ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัด ลพบุรี

      โครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก วัดพระบาทน้ำพุ มีลักษณะของโครงการเป็นโครงการต่อเนื่อง ซึ่งมีผู้รับผิดชอบคือ คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

Web Site ที่เกียวข้อง : http://www.phrabatnampu.org


     

กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่