Web Site ที่เกียวข้อง : https://www.richmantool.com/CHARITYs.asp

ในช่วงเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ชุดตรวจ ATK มีความจำเป็นในการตรวจหาเชื้อในเบื้องต้น สมาชิกและทีมงาน Richmantool จึงร่วมบริจาคชุดตรวจ ATK จำนวน 150 ชุดให้ วัดแม่จอก และ อสม.หมู่บ้านแม่จอก เพื่อใช้ในการตรวจเบื้องต้นให้กับผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ เป็นการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยอุปกรณ์ทดสอบอย่างง่ายและรวดเร็ว

กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่

LINE : @689dmjkd

  • 089-844-7118
  • 089-894-7118