Web Site ที่เกียวข้อง : https://cfbt.or.th/bkk/index.php

นายประหยัด ภูหนองโอง ซึ่งเป็นคนตาบอดได้นำเด็กตาบอด จำนวน 13 คน มาอาศัยอยู่ในบ้านเช่า 1 หลัง ที่ซอยธารทิพย์ ถนนประชาสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ต่อมามูลนิธิศุภนิตแห่งประเทศไทยได้บริจาคเตียงพร้อมที่นอน 12 หลัง หลังจากนั้น Mrs. Rose Lim คริสเตียนชาวสิงคโปร์ ได้บริจาคเงินจำนวน 10,082 บาท เพื่อเป็นทุนเริ่มต้นในการจัดตั้ง "สถานคริสเตียนสงเคราะห์การศึกษาคนตาบอด" เพื่อให้ความช่วยเหลือและทำการสอน โดยนายเฉลิมชัย จิตตะยโศธร และบรรดามิชชันนารีเป็นคณะกรรมการ การจัดตั้งในครั้งนั้นไม่ได้จดทะเบียน เพราะ เห็นว่าเป็นการสงเคราะห์และจำนวนเด็กยังน้อย ปี พ.ศ. 2522 เด็กตาบอดจำนวน 3 คนได้รับโอกาสเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสนามบินซึ่งเป็นโรงเรียนของรัฐ

กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่

LINE : @689dmjkd

  • 089-844-7118
  • 089-894-7118