Richmantool Charity

วันที่ 27 สิงหาคม 2555 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิ กระจกเงา

      มูลนิธิกระจกเงา คือ องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม หลายๆด้าน ได้แก่ งานด้านสิทธิมนุษยชน งานด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาอาสาสมัครและการแบ่งปันทรัพยากร เพื่อเพิ่มศักยภาพใน การเรียนรู้และการใช้ชีวิต โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งบนสังค

Web Site ที่เกียวข้อง : http://www.mirror.or.th/


     

กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่