:: วันที่ 7 กรกฎาคม 2552 บริจาคคอมพิวเตอร์ PC ให้กับ โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา ::โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ได้ก่อสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น จำนวน ๑๐ ห้อง โดยการริเริ่มขออนุญาตจัดตั้งของพระครูวิจิตรธรรมสาธกเจ้าอาวาสวัดสัมฤทธิบุญ โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระเดชพระคุณหลว

Web Site ที่เกียวข้อง :http://www.g6s52.debthai.net/home/content.php?content_id=7

กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่