:: วันที่ 10 กันยายน 2556 ถวายจานรับสัญญาณ Internet แก่ โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา ::    เนื่องจาก โรงเรียนวัดสัมฤทธิบุญ ห่างจากจุดที่มีการให้บริการ Internet ไกลมาก และทางโรงเรียนจำเป็นต้องใช้ Internet ในการเรียนการสอน
   ทีมงาน Richmantool จึงถวาย จานรับสัญญาณ Internet และอุกปรณ์พร้อมติดตั้งระบบให้ เพื

Web Site ที่เกียวข้อง :http://www.g6s52.debthai.net/home/content.php?content_id=7

กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่