:: วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ร่วมบริจาคเงินทำบุญให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ ::โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลกที่รัฐฯได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ-สามเณรอาพาธทั่วประเทศ เริ่มตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2484 ในสมัยรัฐบาลของ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ดำริที่จะสร้างโรงพยาบ

Web Site ที่เกียวข้อง :http://www.priest-hospital.go.th/web/home.html

กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่