:: วันที่ 3 กันยายน 2555 บริจาคทุนให้ บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อน (รามอินทรา) ::บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อนนี้ มีเด็กตาบอดและพิการอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น พิการทางสมอง โปลิโอ ฯลฯ ประมาณ 45 คน ส่วนหนึ่งจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ แต่อีกส่วนหนึ่งกำลังฟื้นฟู ให้เข้าร่วมเรียนหนังสือกับเด็กปกติ บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน อยู่ในความดูแลของ มู

Web Site ที่เกียวข้อง :http://www.cfbt.or.th

กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่