:: วันที่ 16 ตุลาคม 2555 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิ กระจกเงา ::มูลนิธิกระจกเงา คือ องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม หลายๆด้าน ได้แก่ งานด้านสิทธิมนุษยชน งานด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาอาสาสมัครและการแบ่งปันทรัพยากร เพื่อเพิ่มศักยภาพใน การเรียนรู้และการใช้ชีวิต โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งบนสังคมอ

Web Site ที่เกียวข้อง :http://www.mirror.or.th/

กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่