คุณสมบัติของ THE GOLDEN 2019

•   เหมาะกับงานขายเบอร์ทอง
•   ตั้งราคาขายเป็นบิล หรือใบได้
•   ตั้งชื่อคนซื้อได้ สะดวกในการคิดเงิน
•   คีย์ข้อมูลง่าย
•   มีระบบตรวจรางวัลหลาย STEP
•   กำหนด STEP ได้ด้วยตัวเอง
•   ทำบัญชี กำไร ขาดทุน
•   พิมพ์ สรุปยอดขายได้ (Printer A4 ทั่วไป)