Anydesk

•   โปรแกรมรีโมทหน้าจอ (Remote Desktop Software) จากระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ต
•   เพื่อสนับสนุนหรือแก้ปัญหาให้คุณ ด้านไอที ( IT Support )
•   ใช้งานที่ง่าย ความสเถียรของการเชื่อมต่อ มาพร้อมกับมาตราฐานความปลอดภัยขั้นสูง
•   เหมาะแก่การใช้งานในองค์กรรวมทั้งบุคคลทั่วไป
•   ยอดนิยมจากประเทศเยอรมัน