บริการของเรา

จำหน่ายคอมพิวเตอร์ PC , Notebook รับจัดหาคอมพิวเตอร์สเปคที่เหมาะสมกับงานของท่านในราคากันเอง พร้อมบริการจัดส่ง

รับออกแบบ,วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำหน่าย,จัดหาอุปกรณ์ และให้คำปรึกษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN, WAN, Intranet) ให้เหมาะสมตรงกับงานและธุรกิจของท่าน รับออกแบบ และจัดทำ website ด้วยภาษาต่างๆ เช่น ASP ,PHP ,JAVA จัดหาพื้นที่ให้บริการข้อมูลบน Internet

รับเขียนและพัฒนา โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับใช้งานในธุรกิจของท่าน ด้วยภาษาต่างๆ เช่น Basic ,C ,Java และให้คำปรึกษางานด้านโปรแกรมสำเร็จรูป จัดหาโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับใช้งานในธุรกิจของท่าน

ให้บริการช่วยเหลือ Online ในการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ต่างๆ ผ่าน ระบบ Internet สำหรับท่านที่มี Internet อยู่แล้ว และไม่สะดวกในการนำเครื่อง เข้าซ่อมศูนย์บริการ เรายินดีให้บริการ