RICHMANTOOL VARIETY

จำนวนผู้เข้าชม

499567
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
283
977
3594
210409
19572
30390
499567

Your IP: 3.227.240.143
2020-01-23 11:58

       พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญถือเป็นพิธีโบราณที่สืบทอดกันมานาน ตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี เป็นพิธีการเพื่อความเป็นศิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกร

       แต่เดิมพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนั้นมีมาแต่โบราณในสมัยกรุงสุโขทัย ในสมัยนั้นพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเอง เป็นแต่เพียงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้น จนมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์ ไม่ได้เสด็จไปเป็นองค์ประธาน เหมือนกับสมัยกรุงสุโขทัย และจะทรงจำศีลเงียบ 3 วัน และมอบอาญาสิทธิ์ให้ เจ้าพระยาจันทกุมาร เป็นผู้แทนพระองค์เรื่อยมาจนถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา

       กระทั่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการประกอบพระราชพิธีนี้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 แต่ผู้ทำการแรกนาเปลี่ยนเป็นเจ้าพระยาพลเทพ คู่กันกับการยืนชิงช้า แต่พอถึงรัชกาลที่ 3 ให้ถือว่าผู้ใดยืนชิงช้าผู้นั้นเป็นผู้แรกนา ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดมีพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในพระราชพิธีต่างๆ ทุกพิธี ดังนั้นพระราชพิธีพืชมงคล จึงได้เริ่มมีขึ้นนับตั้งแต่นั้นมา โดยได้จัดรวมกับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และมีชื่อเรียกรวมกันว่า พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

      ทั้งนี้การจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญได้กระทำ เต็มรูปบูรพประเพณีครั้งสุดท้ายในปี 2479 แล้วก็ว่างเว้นไปจนกระทั่งในปี 2503 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ฟื้นฟูพระราชประเพณีนี้ขึ้นใหม่ และได้กระทำติดต่อกันมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน

        สำหรับวันพืชมงคล สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นที่สนใจของประชาชนในทุกปีคือ “เทพีคู่หาบเงินและเทพีคู่หาบทอง” ซึ่งเป็นบุคคลที่ต้องผ่านการคัดเลือกและฝึกฝนอย่างหนัก เนื่องจากตำแหน่งเทพีนางหาบนั้น มีหน้าที่แบกคาบหามกระบุงที่ใส่เมล็ดข้าวที่หนักกว่า 10 กิโลกรัม ให้พระยาแรกนาโปรยเมล็ดข้าวลงยังลานแรกนา รวมถึงผู้ที่จะมาเป็นเทพีคู่หาบนั้น ยังต้องฝึกฝนท่ายืน ท่านั่ง รวมถึงการหมอบคลาน ให้ถูกต้องตามแบบฉบับราชประเพณีโบราณดั้งเดิมมากที่สุดก่อนวันพิธีอีกด้วย

       ในปี พ.ศ.2503 ช่วงที่คณะรัฐมนตรีมีมติฟื้นฟูพระราชประเพณีวันพืชมงคลขึ้นใหม่ หลังว่างเว้นไปนานกว่า 23 ปี ในระยะแรกนั้น พระยาแรกนาคือ อธิบดีกรมการข้าว เทพีทั้ง 4 จึงได้มาจากคัดเลือกจากภริยาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อมาพระยาแรกนา เปลี่ยนมาเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงคัดเลือกเทพีทั้ง 4 จากข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แทน

        ส่วนการคัดเลือกเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ อย่างที่ใครคิด เนื่องจากกรรมการจะพิจารณาทั้งรูปสมบัติ คือ ความเป็นกุลสตรี การแสดงมรรยาทตามประเพณี เนื่องจากเทพีคู่หาบ จะต้องเข้าพระราชพิธีพืชมงคล ซึ่งเป็นพิธีสงฆ์ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และต้องมีสุขภาพแข็งแรง รูปร่างต้องใกล้เคียงกันทั้ง 4 คน โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งเป็นเทพีคู่หาบเงินและเทพีคู่หาบทองนั้น ถือได้ว่าเป็นการได้รับเกียรติอย่างสูงในการร่วมในราชพิธีที่สำคัญของชนชาวไทย

ขอบคุณที่มา  https://news.mthai.com/webmaster-talk/726493.html