RICHMANTOOL VARIETY

จำนวนผู้เข้าชม

981529
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1598
1693
8002
676555
39857
43953
981529

Your IP: 54.85.57.0
2021-01-20 07:19

 
Thai Quote

สนับสนุนเนื้อหา

        บังคับใช้ 1 ต.ค. 62 กรุงเทพมหานครขึ้นค่าธรรมเนียมเก็บขยะเพิ่มอีก 4 เท่า บ้านเรือนทั่วไปจากเดิมเดือนละ 20 บาท เป็น 80 บาท ส่วนประเภทอื่นๆ ขึ้นตามปริมาณขยะ

        วันที่ 8 พ.ค. 62 การประชุมสภากรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยในที่ประชุมนายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขพ.ศ....

       ได้รายงานผลการพิจารณาของ คณะกรรมการวิสามัญฯ ที่ได้พิจารณาร่างฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้เห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยปรับเพิ่มขึ้นทุกประเภท ซึ่งแต่เดิมการเก็บค่าขยะของ กทม.จะจัดเก็บเฉพาะค่าเก็บขน โดยในส่วนของบ้านเรือนคิดค่าขยะ 20 บาทต่อเดือน 

       แต่ในการแก้ไขกฎหมายจะมีแยกเป็นค่าเก็บขนขยะ และค่ากำจัดขยะ โดยสำหรับบ้านเรือนทั่วไป อัตราใหม่จะเป็นค่าเก็บขน 40 บาท และค่ากำจัดขยะอีก 40 บาท รวมเป็น 80 บาทต่อเดือน หรือเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่าจากที่จัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน โดยในส่วนของธุรกิจหรือสถานประกอบการที่มีขยะเพิ่มก็มีอัตราการจัดเก็บที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณขยะที่จัดเก็บ ในทุกประเภท

ทั้งนี้ให้พระราชบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.... มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ต.ค.62 โดยที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบให้เป็นพระราชบัญญัติฯโดยนำเสนอผู้ว่าฯ กทม.พิจารณาต่อไป.

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะและกำจัดขยะใหม่

  1. กรณีที่มีวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร ค่าเก็บและขน 40 บาท/เดือนและเก็บค่ากำจัดอีก 40 บาท/เดือน รวมเป็น 80 บาท/เดือน จากเดิมที่เก็บเฉพาค่าเก็บขนเดือนละ 20 บาท หรือเพิ่มขึ้นมาอีก 60 บาทต่อเดือน

  2. กรณีที่วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร (คิดเป็นหน่วยทุกๆ 20 ลิตร) เช่น มีปริมาณมูลฝอย 40 ลิตร/วัน จะคิดเป็น 2 หน่วย ค่าเก็บและขน หน่วยละ 65 บาท (เดิมหน่วยละ 40 บาท) ค่ากำจัด หน่วยละ 70 บาท

  3. กรณีวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขน 2,450บาท/เดือน (เดิม 2,000 บาท/เดือน) ค่ากำจัด 2,650 บาท/เดือน

  4. กรณีวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นหน่วยทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร) มีค่าเก็บและขนหน่วยละ 3,250 บาท (เดิมหน่วยละ 2,000 บาท) ค่ากำจัดหน่วยละ 3,500 บาท

ส่วนการจัดเก็บขยะเป็นครั้งคราว กำหนดให้

  1. กรณีไม่เกิน 500 ลิตร ค่าเก็บและขน ครั้งละ 125 บาท(เดิมครั้งละ 150 บาท) ค่ากำจัดครั้งละ 130 บาท

  2. กรณีเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขน ครั้งละ 180 บาท (เดิมครั้งละ 150 บาท)ค่ากำจัดครั้งละ 190 บาท

  3. กรณีเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นหน่วยทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร)ค่าเก็บและขนหน่วยละ 245 บาท (เดิมหน่วยละ 150 บาท) ค่ากำจัดหน่วยละ 250บาท

ขอบคุณที่มา  https://www.sanook.com/news/7766394/