3G vs. 4G เหตุผลที่ต้องเปลี่ยน!! พิมพ์
วันศุกร์ที่ 06 มิถุนายน 2014 เวลา 10:32

3G vs. 4G เหตุผลที่ต้องเปลี่ยน!!

ในยุคที่ทุกคนไม่มีใครไม่รู้จัก 3G และ 4G แต่รู้หรือไม่ว่าทั้งสองระบบมันมีความแตกต่างกันอย่างไร? รูปภาพนี้จะแสดงให้เห็นว่าทั้ง 3G และ 4G มีความแตกต่างกันในด้านใดบ้าง

เห็นในรูปแล้วเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าจริงๆ 3G เร็วขนาดนี้ อิอิ

สนับสนุนเนื้อหา Arip

 

 

โปรแกรมหวย