ยินดีต้อนรับ


เกี่ยวกับ RICH MAN TOOL

  • โปรแกรม RichManTool ทุกๆ เวอร์ชัน พัฒนาขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป ในการจัดการฐานข้อมูล และ การคำนวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีแรงจูงใจในการพัฒนาโปรแกรมที่ดีและมีคุณภาพต่อไปในอนาคต โดยมิได้เพื่อการส่งเสริมให้มีการเล่นการพนันแต่อย่างใด ซึ่งท่านทราบดีแล้วว่าทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับท่านในทุกกรณี รวมไปถึงการกระทำผิดทางกฎหมายทางด้านต่างๆ
  • RichManTool ทางเราตั้งใจให้บริการสมาชิกอย่างเต็มที่ แต่ทั้งนี้ ก็มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมากมาย ค่าลงทะเบียนที่สมาชิกชำระมาก็คือค่าใช้จ่ายเหล่านั้น หากเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากค่าลงทะเบียนของสมาชิก ในอนาคตอันใกล้เราคงจะหยุดพัฒนาและหยุดให้บริการสมาชิกที่ใช้งาน Richmantool
  • เหตุที่เรายังอยู่ ก็เพราะ พันธะสัญญาที่เรามีต่อกันตั้งแต่ Richmantool เริ่มกำเนิดขึ้นมา และ มีสมาชิกที่ยังต้องการเรา
" เรามีพันธะสัญญา จะพัฒนาโปรแกรมให้ตรงตามความต้องการและจะอยู่เคียงข้างสมาชิกต่อไป หากสมาชิกยังต้องการเราอยู่ "


สำหรับการศึกษาวิธีการใช้งานโปรแกรม อย่างละเอียด ผ่าน VDO การสอน